Yukarı
Çık

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

İnsanoğlunun en son yaptığı devrimin nesnesi olan iletişimi, gündelik bir pratik olarak ele almak artık yetersiz kalıyor. İletişimi, tüm boyut ve unsurlarıyla birlikte yeni kavram ve yaklaşımlar ışığında bütüncül ve stratejik olarak okuyabilen kişi ve kurumlar ancak ayakta kalabiliyor.

İletişim insanoğlunun bir aradalığını sağlayan en temel unsurdur. İletişimi bir şemsiye kavram olarak ele aldığımızda, dil, kültür, sanat başta olmak üzere birçok kavramın ana iletkeni ve yük taşıyıcısı olduğu görülmektedir. İletişim ile birey öz farkındalığını ve bilincini inşa ederken öte yandan diğer bireylerle hatta diğer varlıklarla bir araya gelebilmesine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla İletişim ile bireyin kendi iç ve dış dünyası ile bir tür veri alış verişi sağlanmaktadır. Bu denli merkezi ve öneli bir kavram olan iletişimin bir tür kaynak olarak görülmesi ve stratejik düzeyde ele alınması gerekmektedir. Strateji kavramı organik bir kavram olan iletişimi daha plastik ve yapay hale getiriyor gibi görünse de “veri dumanı” etkisinin oldukça belirgin olduğu çağımızda bu durum bir tür zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanoğlunun en son yaptığı devrimin nesnesi olan iletişimi, gündelik  bir pratik olarak ele almak artık yetersiz kalıyor. İletişimi, tüm boyut ve unsurlarıyla birlikte yeni kavram ve yaklaşımlar ışığında bütüncül ve stratejik olarak okuyabilen kişi ve kurumlar ancak ayakta kalabiliyor.

Lotus Albatros içinde bulunmuş olduğumuz çağın ve postmodern dönemin gereği olarak iletişimi hem olgusal olarak hem de saçaklı bir kavram olarak ele almanın zorunluluğuna odaklanmaktadır. Algı, illüzyon- gerçeklik, hakikat doğrultusunda gerek bireylerin gerekse kurumların hem içsel hem de dışsal unsur ve paydaşlarla planlı bir iletişim düzlemini paylaşmasını önemsemektedir. Patavatsızlık ve İçtenlik, laubalilik ve samimiyet, Soğukluk ve ciddiyet/vakar arasında bulunan sofistike nüansın organik iletişim ile planlı yani stratejik iletişim arasında da var olduğuna inanmaktadır. Bu kapsamda iletişimin profesyonelce ve stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Lotus Albatros iletişimi gerek bireyler, gerek kurumlar ve örgütler için planlanmış diğer tüm kaynakları doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkileyen kapsayıcı bir kaynak olarak ele almaktadır. Verinin son derece hızlı yayıldığı bilginin saniyeler içinde dünyayı birkaç kez dolaşabildiği bir zaman diliminde iletişimin olgusal düzeyde ele alınarak yönetilmesi zorunluluktur. Aksi halde kar amacı güden ya da gütmeyen yapıların ve siyasal örgütlerin kurumsallaşma süreçlerinin kesintiye uğraması kaçınılmazdır. Bu kapsamda iletişimin stratejik bir biçimde ve profesyonelce yönetilmesini kurumsallaşmanın ana taşıyıcı kolonu olarak tasvir etmek mümkündür.

Lotus Albatros iletişimi hem organik düzeyde ve hem de olgusal olarak ele almaktadır. İletişimi bir tür paydaş analizi kapsamında irdeler ve olabildiğince haritalandırır. İletişimin kurum/birey düzleminde iç-dış paydaş ve merkez-çevre ilişkisi doğrultusunda nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı planlama yapmaktadır. Gerektiğinde eklektik karma bir model ile simetrik veya asimetrik çift yönlü ya da tek yönlü modellerin bir aradalığına imkan sağlayan yeni modeller sunmaktadır. Hedef kitle araştırmaları, mesaj kurgusu, medya ve mecra tespiti, bütçeleme, geri dönüt araştırmaları gibi aşamaları titizlikle etik ve bilimsellik düzleminde gerçekleştirir.

Lotus Albatros stratejik iletişimi yönetimini, kurumsallaşarak sistematik hareket eden ya da etme eğiliminde olan sonuç veya süreç odaklı eylem ortaya koyan ticari veya ticari olmayan tüm yapılara, geliştirdiği kurumun kendi kültür iklimine uygun modeller çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Söz konusu hizmeti, asimetrik, tepeden inmeci veya salt retoriksel düzeyde değil, sahayı dikkate alan pratik ve teorinin bir birbirini beslediği bir anlayış ile danışanıyla simetrik bir düzlemde gerçekleştirir.

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros by Bande Mimarlık & Tasarım

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Lotus Albatros

FSM Bulvarı Cadde 224 Sitesi A Blok No:41/A Nilüfer / Bursa

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan, eser olarak tanımlanan ve anonim özellik içermeyen her türlü unsur, Bande Mimarlık Ltd. Şti'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.