Yukarı
Çık

ARAŞTIRMA

Stratejik olsun ya da olmasın yapılacak her eylem ve atılacak tüm adımlar belirli düzeylerde yapılacak olan araştırmalara yaslanmalıdır.

Stratejik olsun ya da olmasın yapılacak her eylem ve atılacak tüm adımlar belirli düzeylerde yapılacak olan araştırmalara yaslanmalıdır. Araştırma konsepti basit gözlemden, regresyon analizini de içeren bir dizi karmaşık istatistiki çalışmaya dayanan bir yelpazede ortaya çıkmaktadır. Surveye dayalı niceliksel araştırma yöntemleri olduğu gibi daha niteliksel araştırma tasarımları da söz konusudur. Araştırmanın biçimi ancak profesyonel bir uzman tarafından tasarlanıp, uygulanmalı ve yorumlanmalıdır. Aksi halde yanlış tanı ve tetkik süreci sonucunda yanlış tedavi uygulanan hasta analojisinde olduğu gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

 

Araştırma, öngörme, yarını kestirme, kontrol edebilme ve parçadan hareketle bütünün kavrayabilme gibi gerekçelerle yapılmaktadır. Araştırma bilimsel bir gerekçeyle yapılabildiği gibi bilimsel yöntemler kullanılmak koşuluyla, eğilimlerin tespit edilmesi, tüketici ve seçmen davranışının öngörülebilmesi gibi ticari ve politik gerekçelerle de yapılabilmektedir.

Stratejik olsun ya da olmasın yapılacak her eylem ve atılacak tüm adımlar belirli düzeylerde yapılacak olan araştırmalara yaslanmalıdır.

Lotus Albatros bilimsel yöntemlere dayalı olarak tasarlamış olduğu araştırma süreci sonucunda elde etmiş olduğu verileri entelektüel birikimiyle yorumlamaktadır. Bu süreç genel olarak, değişkenlerin tespit edilmesi, değişkenleri ölçme metodolojisine karar verilmesi, ölçek hazırlanması, örneklemin tespit edilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik testlerinin yapılması, saha uygulaması, elde edilen verilerin istatistiki olarak analiz edilmesi, son olarak yorumlama ve raporlama aşamalarından oluşmaktadır. Söz konusu aşamaların her birisi son derece önemlidir. Lotus Albatros, tüm bu aşamaları bilimsel düzeyde gerçekleştirmekte, epistemoloji ve metodoloji içinde yer almayan hiçbir yöntemi, yol arkadaşlarına önermemekte ve uygulamamaktadır.

Lotus Albatros, bilimsel olarak sürekli kendisini yenilediği gibi yeni yöntemleri de kullanarak, büyük veri analizi, sosyal medya analizi, yeni medya ve mecra analizlerini de gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış veriler arasından anlamlı sonuçlar çıkarmak üzere okuma yapabilmektedir. Verilerin çeşitli demografik unsurlara göre ki-kare testi yapılması, korelasyon analizi, regresyon analizi, t-testi, z-testi gibi temel ve ileri test sonuçlarını yorumlanmaktadır.

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros by Bande Mimarlık & Tasarım

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Lotus Albatros

FSM Bulvarı Cadde 224 Sitesi A Blok No:41/A Nilüfer / Bursa

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan, eser olarak tanımlanan ve anonim özellik içermeyen her türlü unsur, Bande Mimarlık Ltd. Şti'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.