Yukarı
Çık

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Dijital pazarlama, yeni medya mecrasında aranan kelimeler (SEO) üzerine kurulan bir anlayıştan çok daha sofistike, karmaşık ve stratejik bir olgudur. Tüketicinin dikkatini çekmenin son derece güçleştiği veri yığını çağında, işletmelerin rakiplerinden ayrılarak görünür hale gelebilmesi ancak uzman bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

Pazarlama olgusu değiş tokuş kültürünün ortaya çıktığı andan bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve büyük ihtimal ticaret var olduğu sürece varlığını koruyacak bir alandır. Bugün Pazarlama özellikle iletişim devrimi sonrasında dönüşüm geçirmiş, daha ölçülebilir, daha yaygın, daha global ve daha sınırsız hale gelmiştir. Üretim ve hizmetlerin daha da çeşitlendiği, rekabetin her aşamada daha çetin bir hal aldığı günümüzde hedef kitlenin tespit edilmesi, mal ve hizmetlerin tanıtılması, müşteri davranışının değişim ve dönüşümünün kavranması, müşteri talep ve isteklerinin algılanması gibi bir çok başlıkta da konvansiyonel-geleneksel çabalar yetersiz kalmaktadır. Pazarlama karması olarak adlandırılan ve 4P yaklaşımı şeklinde anılan geleneksel yaklaşımın da dönüştüğü özellikle “Promosyon” yani tutundurma unsurunun daha öne çıkarak belirgin hale geldiği görülmektedir. “Veri Dumanı”, ya da “Mr. Magoo” etkisinin yaygınlaştığı bir dönemde markaların daha görünür olmak için bilinçli bir çabaya ihtiyaç duydukları açıktır.

Dijital pazarlama, yeni medya mecrasında aranan kelimeler (SEO) üzerine kurulan bir anlayıştan çok daha sofistike, karmaşık ve stratejik bir olgudur. Tüketicinin dikkatini çekmenin son derece güçleştiği veri yığını çağında, işletmelerin rakiplerinden ayrılarak görünür hale gelebilmesi ancak uzman bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

Lotus Albatros pazarlama olgusunu geleneksel kökenlerine de sadık kalarak yenilikçi bir bakış açısıyla ele almaktadır. Yeni medya mecralarının pazarlama alanı olarak nasıl kullanılabileceği, hangi işletmenin hangi tür mecralarda yer almasının daha rasyonel olabileceğine ilişkin stratejik yaklaşım sergilemektedir. Sayısız marka, ürün ve hizmet arasından sıyrılıp, hedef kitleye ulaşmak için gereken mesaj kurgusu ve bu mesajın doğru mecra kullanılarak doğru kitleye ulaştırılmasına odaklanır.

Lotus Albatros, moda ya da yaygın olana kapılma sendromuna karşı tutarlı, felsefi bir zemine yaslanan, bilişsel ve duygusal karmasını bir arada senkronize olarak yürüten, araştırma ve bilimsel gözleme dayalı olarak pazarlama iletişimini inşa eder. Pazarlama iletişimini kuru bir vitrin olarak tasarlamak yerine, organik, gerçekçi ve müşteri taleplerine yanıt verecek şekilde ele alır. Bugün birçok firmanın arama motorlarında ön sıralarda yer alabilmek adına (SEO) ürün ve hizmetleri için benzer ifade ve kavramları arka arkaya sıralayarak anlam bütünlüğü olmayan mesajlar kurguladıkları görülmektedir. Lotus Albatros plastik mesajlar yerine müşteri ihtiyaçlarını dikkate alan organik metinler kurgular.

Lotus Albatros, pazarlama iletişimini stratejik bir kaynak yönetimi şeklinde değerlendirir. İşletmelerin kar maksimizasyonuna destek sağlayacak, pazar payını artıracak ve tüm tarafların iletişimini süreklileştirerek sürdürülebilir zeminde tutmayı sağlayacak adımlar atar. Tüm paydaş ve tarafların beklenti ve ihtiyaçlarının analizini olgusal düzeyde bilimsel olarak ortaya koyar. Kavramsal ve olgusal olmayan, zan, his, duygu, kişisel düşünce gibi sübjektif unsurlara zaman ayırmaz.

Lotus Albatros pazarlamayı simetrik bir düzlemde tasarlar. Tecimsel iletişimin tüm paydaşlarını eşit söz sahibi ve işletmenin değerli bir parçası olarak ele alır. Bu kapsamda ilke ve değerlerle örgülenmiş bir tecimsel ilişki kurgularken diğer yandan ne işletmenin müşteriye baskın geldiği ne de müşterinin “her zaman haklı” olduğu şeklinde klişeleşmiş kabullerle hareket etmez. Bunun yerine sürekli iletişim modeline dayalı bir pazarlama iletişimi inşa eder. Tüm bu yaklaşımlarını güncel pazarlama literatürüne ve dijital yenliklere göre sürekli güncelleyerek ele alır.

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros by Bande Mimarlık & Tasarım

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Lotus Albatros

FSM Bulvarı Cadde 224 Sitesi A Blok No:41/A Nilüfer / Bursa

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan, eser olarak tanımlanan ve anonim özellik içermeyen her türlü unsur, Bande Mimarlık Ltd. Şti'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.