Yukarı
Çık

BİZ KİMİZ

Lotus Albatros, eğitim, iletişim, strateji ve tasarım konularında hem teorik hem de pratik düzeyde yetkinliğe ve tecrübeye sahip bir ajanstır.

Lotus Albatros

Integrated Creativity

Biz Kimiz?

 

Lotus Albatros, 20 yıllık saha tecrübesinin ve akademik kariyerin bir yansıması olarak ortaya çıkmış; özel sektör, kamu kesimi ve akademi üçgeninin kesişim noktasında yer alan bir iletişim ve strateji danışmanlığı, eğitim ve entegre tasarım markasıdır. Kişi ve kurumların iletişim, strateji ve tasarım konularındaki ihtiyaçlarına hem özel sektörün ve sahanın pratikleri hem de akademik anlayışın bilimsel yaklaşımı ve felsefesi ile cevap vermektedir.

 

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye yaslanan anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros, eğitim, iletişim, strateji ve tasarım konularında hem teorik hem de pratik düzeyde yetkinliğe ve tecrübeye sahip bir ajanstır.

Neyi Hayal Ediyoruz?

 

Lotus Albatros temellerini oldukça derin bir düşünce ve felsefeden alan, yalnızca bir marka değil aynı zamanda bir yaklaşım olarak; alışılagelmiş ve sıradanlaşmış olanın yerine sürekli yenilikçiliği ve farklılığı koyan bir iletişim, strateji, eğitim ve tasarım felsefesini tüm sektöre benimsetmeyi hayal etmektedir.

 

Ne Yapıyoruz?

 

Lotus Albatros, olgusal ve bilimsel bir araştırma zeminde, iletişim, eğitim, stratejik planlama ve tasarım alanlarını kapsayan birçok konuda danışanlarıyla birlikte var olan problemleri çözerken yeni problemlerin ortaya çıkmaması için kritik kontrol mekanizmaları inşa etmektedir.

Nasıl Yapıyoruz?

 

Lotus Albatros farklı olmayı odak noktasına yerleştirmiştir. Bu kapsamda salt retoriksel düzlemde değil uygulamalarında da farklılığı ve yenilikçiliği kendine rehber edinir.

 

Lotus Albatros kendi markasını oluşturan felsefi temelleri ve düşünce biçimini tüm işlerine yansıtır.

 

Lotus Albatros, tüm işlerinde insanı ve çevreyi merkezde görür. Tüm yaklaşımlarını bu unsurların etrafında örgüler.

 

Lotus Albatros, etik kurallara bağlı kalarak iş yapar.

 

Lotus Albatros, danışanlarına/yol arkadaşlarına müzakereye dayalı ve diyalojik bir ilişki vaat eder. Danışanın merkezde yer aldığı ve aktif rol oynadığı bir iletişim düzleminde çalışır.

 

Lotus Albatros, yenilikçiliği bir tür şarlatanlığa dönüştüren anlayışı, bilimsel olmayan yol ve yöntemleri reddeder.

 

Lotus Albatros, etkili soru sormayı ve bu sorulara sistematik yanıt aramayı model olarak benimser; epistemoloji ve metodolojiyi önceler.

 

Lotus Albatros, robotik ve klasik mantık yerine saçaklı mantıkla çözüm sunar, ancak determinizmi elden bırakmaz.

 

Lotus Albatros, iletişimi bir strateji unsuru olarak ele alırken, iletişimin organik olmasına önem verir.

 

Lotus Albatoros, danışanlarının durumlarını sürekli analiz eden dinamik bir işleyiş ve modeli benimser.

 

Lotus Albatros, her şeyi değil anlamlı ve bilimsel bilgiyi nasıl elde edeceğini ve kullanacağını bilir.

 

Lotus Albatros, akla dayalı ve pozitivist yaklaşımı benimsediği gibi post-modern anlayışın bilgi yaklaşımını da dikkate alan eklektik bir pratiğe sahiptir.

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros by Bande Mimarlık & Tasarım

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Lotus Albatros

FSM Bulvarı Cadde 224 Sitesi A Blok No:41/A Nilüfer / Bursa

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan, eser olarak tanımlanan ve anonim özellik içermeyen her türlü unsur, Bande Mimarlık Ltd. Şti'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.