Yukarı
Çık

EĞİTİM

Bugün, neredeyse sonsuz bilgi ve sınırsız eğiticinin var olduğu bir ortamda seçici geçirgenlik anlayışıyla, neyi, nasıl ve ne şekilde öğreneceğini öğrenebilenler ancak bir adım öne geçebiliyorlar.

Eğitim, kavramsal olarak “kalıcı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci” şeklinde tariflenir. Bu yaygın ve kapsayıcı tanımlamanın içinde yer alan iki temel kavram, yani “kalıcılık” ve “isteme” bizim de eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar belirli düzeylerde öğrenen dolayısıyla değişen ve dönüşen bir varlıktır. Bu değişim ve dönüşüm bazen dikkate değer ölçülerde olabileceği gibi zaman zaman da oldukça minimal düzeyde olmaktadır. Söz konusu değişim ve dönüşümün boyutunu belirleyen temel unsuru ise “isteme” kavramı çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu kapsamda isteme veya istendik dönüşme talebi kendine özgü bir model kapsamında paydaşlara sunulmaktadır.

 

Lotus Albatros eğitimi; klasik lineer ve dairesel modeller yerine uyanma - farkına varma – ihtiyaç duyma- isteme – ulaşma – dönüşme- yeniden uyanma şeklinde spiral bir döngü modeli çerçevesinde ele almaktadır.

Bugün, neredeyse sonsuz bilgi ve sınırsız eğiticinin var olduğu bir ortamda seçici geçirgenlik anlayışıyla, neyi, nasıl ve ne şekilde öğreneceğini öğrenebilenler ancak bir adım öne geçebiliyorlar.

Lotus Albatros, eğitim sürecini olgusal ve bilimsel düzeyde ele alarak sofistike bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Gerek kurumsal gerek kişisel düzeyde, eğitim sürecini; araştırma/analiz, uygulama, ölçme ve değerlendirme, değişim ve dönüşüm şeklinde dört ana başlık altında ele almaktadır. Söz konusu başlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini her düzeyde sorgulayarak ve ana strateji çerçevesinde değişken taktiklerle düzenlemektedir. Dolayısıyla Lotus Albatros eğitim sürecinde önceden belirlenmiş keskin bir plana dayalı bir müfredat takip etmek yerine, kendi içinde dinamik modüllerin zaman-mekan-paydaş değişkenliğine odaklanmış bir ana strateji gözetmektedir.

Lotus Albatros, eğitim sürecini olgusal ve bilimsel düzeyde ele alarak sofistike bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Gerek kurumsal gerek kişisel düzeyde, eğitim sürecini; araştırma/analiz, uygulama, ölçme ve değerlendirme, değişim ve dönüşüm şeklinde dört ana başlık altında ele almaktadır. Söz konusu başlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini her düzeyde sorgulayarak ve ana strateji çerçevesinde değişken taktiklerle düzenlemektedir. Dolayısıyla Lotus Albatros eğitim sürecinde önceden belirlenmiş keskin bir plana dayalı bir müfredat takip etmek yerine, kendi içinde dinamik modüllerin zaman-mekan-paydaş değişkenliğine odaklanmış bir ana strateji gözetmektedir.

Lotus& Albatros, klasik bir eğitim şirketi değildir. Eğitimi, içinde bir anlatan ve bir dinleyicinin yer aldığı simetrik bir diyalog düzeyine indirgemez. Bunun yerine;

 

 • Değişken/Dinamik
 • Simetrik/Asimetrik
 • Çoklu İletişim Düzeyli
 • Çok Rollü
 • Etkileşimli
 • Proaktif-Reaktif-Coaktif
 • İnovatif
 • Kavramsal
 • İçsel Motivasyona Dayalı
 • Kendine Koçluk

Sistematiği çerçevesinde eğitim sürecine odaklanır. Lotus& Albatros bu kapsamda aşağıda yer alan konu başlıklarında eğitim vermektedir.

 

 • Liderlik: Yeni Yaklaşımlar-Saçaklı Mantıkla Düşünme
 • Pazarlama: Kuantumun Öğrettikleri- Geleneksel ve Yeni Pazarlamada Hibrid Yaklaşım
 • Etkili İletişim:
 • Retorik ve İkna Sanatı
 • Kriz Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Yeni Medya
 • İletişim 2.0
 • Siyasal Davranışın Temel Dinamikleri
 • Yeni Medya Düzeninde Siyasal Okur Yazarlık
 • 3D Modelleme ve Görselleştirme
 • Revit ve BIM (Building Information Modelling)
 • Dynamo
 • Ticari Mekan Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
 • Hakediş Hazırlama
 • Güncel Gelişmeler Işığında Mimari Keşif ve Metraj Hazırlama
 • Mimari Animasyon

Bande Tasarım, Danışmanlık ve Mimarlık firmasının bir markası olan Lotus Albatros, strateji, iletişim, eğitim ve tasarım konularına insan odaklı, organik, sıra dışı, inovatif, etik temelli, sürekli yenilikçi, felsefeye anlayış ve modeller geliştirerek danışanlarıyla yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Lotus Albatros by Bande Mimarlık & Tasarım

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Lotus Albatros

FSM Bulvarı Cadde 224 Sitesi A Blok No:41/A Nilüfer / Bursa

SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan, eser olarak tanımlanan ve anonim özellik içermeyen her türlü unsur, Bande Mimarlık Ltd. Şti'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.